Pracuji na výrobku pro vás nebo připravuji balíčky k odeslání. Jestli se chcete na něco zeptat určitě mi zavolejte : 724 004 059 Honza

Historie turistiky

Život a úspěchy horolezce Reinholda Messnera

Reinhold Messner je jedním z nejvýznamnějších a nejznámějších horolezců v historii. Narodil se v roce 1944 v Brixenu v Itálii a věnoval se horolezectví již od mládí. Jeho kariéra měla hluboký dopad na světové horolezectví. Mládí a první výstupy Messner se k horám přiblížil již v mládí, když vyrůstal v Dolomitech. Ve 13 letech vylezl svůj první čt...

Turistika po první sv. válce

Historie cestovního ruchu byla na našem území podnícena především rozvojem lázeňství a trampingu. V té době byla zahájena výstavba prvních velkých hotelových celků a vznikají podniky specializované na cestovní ruch. Roku 1920 zahájil svou činnost ČEDOK, který brzy zaujal prioritní postavení na trhu. Silně se u nás rozvíjí i vliv Klubu čes...

Jak se v Čechách vyvíjelo lyžování, vodní a vysokohorská turistika

Rozvoj lyžování od dob Rakousko-Uherska Předchůdci dnešních lyží byly sněžnice a ty měly za úkol chránit nohu a zvětšit její plochu pro usnadnění chůze ve sněhu. Významnou proměnu prodělaly sněžnice v severních oblastech Evropy a Asie. Protáhly se a zúžily, což umožnilo nejen chůzi, ale i rychlejší klouzavý běh na sněhu. Byly zhotovovány nejčastěj...

Klub českých turistů a zajímavosti kolem založení v roce 1888

Klub českých turistů byl založen v roce 1888 skupinou vlastenců kolem Vojty Náprstka. Od počátku byl Klub velice aktivní - velice rychle vyrostla síť turistických ubytoven, vznikla hustá síť značených cest a řada předních osobností země si považovala za čest, že mohla být jeho členy. Dnes Klub českých turistů sdružuje téměř 40 000 turistů po c...

Turistické značky v Čechách a jejich vývoj

Je opravdu úctyhodné, jaké dnes máme možnosti ohledně dostupnosti nejrůznějších materiálů, které nás seznamují a pomáhají nám s orientací v přírodě. Nejen díky internetu je možné se dokonale seznámit s možnostmi plánovaného výletu a vyhledat si atraktivity, které nás nejvíce oslovují. Papírové publikace, které nás odkazují na atrakt...

Počátky železnice a rozvoj turistiky v Českých zemích

Počátky železnice v Českých zemích lze datovat již do první poloviny 19. století. Tehdy sloužila především pro přepravu nákladů, nicméně přeprava osob rovněž postupem času nabývala na významu.   Železnice se tak zasloužila o rozmach turistiky a cestování za zajímavými cíli. Takovými cíli mohly být velká města, která železnice spojovala,...

První cestovatelé Karel Hynek Mácha a Růžena Holubová

Je zde pro vás další článek o cestování a turistice. Tentokrát se budeme věnovat dvěma českým cestovatelům, kteří se nesmazatelně zapsali do české historie.   Cestování v dobách našich uvedených dobrodruhů bylo jistě plné dobrodružství a odvahy. Podobné dobrodružství těchto cestovatelů můžeme dnes možná zažívat už jen v odlehlých č...

Místa v přírodě vyvolávají pocity

Dnešní článek o příjemném tématu, které nedokáže nikoho v představách svázat nejrůznějšími daty, fakty a událostmi historie nebo současnosti. Jistě každý si dokáže za zavřenýma očima představit místo jemu milé, na které vzpomíná a například je spojené s nějakým intenzivním zážitkem.   Ještě dříve, než se pro nás příroda stala zdroj...

Historie a počátky turistiky

Z počátku psaní článku se nechytám žádných časových dat ani encyklopedických názvů, ale představuji si naší českou krajinu, jak mohla vypadat před mnoha a mnoha lety v dobách příchodu praotce Čecha. Asi se jen těžko můžeme bavit o turistice na počátku 16. stol., ale v té době po naší krásné zemi kráčeli lidé, a aniž by tenkrát cíleně...

Turistika v Čechách aneb její historické počátky až do současnosti.

Máme pro vás připravených dvanáct blogových článků, které se postupně věnují historickým mezníkům ve vývoji turistiky v Českých zemích.   Dotkneme se velmi zajímavých témat, protože dnešní romantické vnímání přírody plné především příjemných procházek s dětmi nebo přáteli je zcela odlišné od počátků turistiky, kde se prakticky proz...

10 položek celkem
Zpět do obchodu