Pracuji na výrobku pro vás nebo připravuji balíčky k odeslání. Jestli se chcete na něco zeptat určitě mi zavolejte : 724 004 059 Honza

Turistika po první sv. válce

Historie cestovního ruchu byla na našem území podnícena především rozvojem lázeňství a trampingu. V té době byla zahájena výstavba prvních velkých hotelových celků a vznikají podniky specializované na cestovní ruch. Roku 1920 zahájil svou činnost ČEDOK, který brzy zaujal prioritní postavení na trhu. Silně se u nás rozvíjí i vliv Klubu československých turistů, který zaujímá silnou pozici v aktivitách českého turisty. Po 2. světové válce pak dochází k násilné proměně zájmových cílů cestovního ruchu, k čemuž přispěla především politická opatření znesnadňující vycestování do zahraničí.

Vzniká u nás cestovní ruch, který s sebou také přinesl poměrně rozsáhlou výstavbu rekreačních komplexů situovaných v atraktivních přírodních lokalitách (horské oblasti, nově vznikající přehrady). Určitým fenoménem doby se staly rovněž víkendové pobyty v souvislosti s rozvojem chataření a chalupaření. Cestovní ruch byl chápán jako vytváření zázemí pro odpočinek a rekreaci bez tvorby kapitálu a inovací.

 

banner-batohy-do-clanku

 

Rozvoj lázeňství a hotelnictví

V této souvislosti je rovněž vhodné zmínit lázeňství, jako formu turistiky a odpočinku, postavení lázeňství v nabídce ČSR vůči zahraničí bylo naprosto dominantní. Rozsah lázeňských komplexů můžeme počítat na stovky a svým rozložením pokrývají takřka celé Československo.

Ve větším měřítku jsou zakládány nové hotelové společnosti a řetězce. Brzy se cestovní ruch stává skutečným hospodářským odvětvím. Rovněž je nezastupitelnou složkou potřeby obyvatelstva a účastní se ho všechny vrstvy společnosti.

Nyní k tématu cestovního ruchu před druhou světovou válkou. Před první světovou válkou cestovali především majetnější lidé a až po válce se cestovní ruch začal dostávat i do sféry méně majetných lidí. Ti cestovali hlavně na území Československa, kdežto bohatší lidé si mohli dovolit vycestovat i do zahraničí. Meziválečné období se pro rozvoj cestovního ruchu stalo důležitou rolí. Cestovní ruch se po první světové válce stal novým odvětvím, které se postupně rozvíjelo a stalo se důležitou součástí národního hospodářství všech evropských států. V první polovině třicátých let nastala hospodářská krize a díky ní, se cestovnímu ruchu začala věnovat větší pozornost.

 

 Turistika-v-jiznich-cechach

Fotografie z pěší turistiky, 20 léta 20tého století (KČT)

Zpět do obchodu